Ở Núi Mơ Sông*

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Sng vi núi mà hn chưa hóa núi 
Đôi khi lòng còn thơ thn mt dòng sông 
Lê Dim Chi Hu
  
 
Người lên non n mình vào bóng núi 
Áo lá hoa phơ pht nng lụa vàng 
Gió khảy đàn, lá hát điu tình tang 
Tay thêu dt th bạt ngàn mây trng
  
Min "tịnh cc" bài kinh toàn nt lng 
Hn ca dao còn trm lng gọi v 
Dòng sông nào t mt thu chân quê 
Cu "sinh t" có ch thuyn trăng mng? 
 
Gió núi ru hoa, bưm vn cánh mng 
N bun vui tùy tâm thc nhân sinh 
Vn vt vô thường, thanh sc vô tình
 sông, núi... có làm mình đi khác?
 
Li thơ hát môi tan vào nt nhc 
Thc giđơn côi réo gọi tình v 
Áo  hương hoa rng núi hn th 
Thơ thn sông Hương thm thì liên khúc
  
Sông có khúc và đi người có lúc 
Bóng thi gian như nưc chảyđá mòn 
Hnh phúc cuđi là lòng d st son 
Câu kinh đin Có và Không phó mc...
 
thin 
 
Phạm Tương Như 
11/02/2017
 
* tng LDCH đa năng, đa tài vi muôn vàn cảm mến

 

Category: Thơ

Bài mới nhất

Who's Online

We have 80 guests and no members online

Visitor Counter